No problēmas līdz risinājumam – viens solis

Vai plānojat uzņēmumā atjaunināt tehnisko nodrošinājumu, bet nezināt, ko iesākt ar veco? Lenovo piedāvā dabai draudzīgu risinājumu, kas ne tikai palīdzēs drošā veidā utilizēt veco aprīkojumu, bet arī ietaupīt, iegādājoties jauno.

Aprīkojuma atpirkšanas pakalpojums ļauj sarežģīto utilizēšanas procesu uzticēt profesionāļiem. Viņi parūpēsies par iekārtās esošo datu drošu dzēšanu un pašas aparatūras atbilstošu pārstrādāti vai atkārtotu izmantošanu. Lielākoties 3-5 gadus vecai aparatūrai vēl ir diezgan liela vērtība. Lenovo jums samaksās par visām otrreizējai lietošanai piemērotām ierīcēm (neatkarīgi no ražotāja vai modeļa).

Lenovo aprīkojuma atpirkšanas pakalpojums ir vislabākā investīcija tiem, kas vēlas atjaunināt aprīkojumu drošāk, ilgtspējīgāk un lētāk.

Videi draudzīgs risinājums

Pašlaik pasaulē tiek sašķirots aptuveni 20 % no visa utilizējamā elektroniskā aprīkojuma. No nepareizi utilizēta, sairstoša aprīkojumavidē nokļūst smagie metāli, plastmasa un citas bīstamas vielas. Lielu daļu no tām var pārstrādāt.

Atbilstoša aprīkojuma utilizēšana palīdz cīņā pret globālo sasilšanu, dodot vecajam aprīkojumam jaunu dzīvi.

Elektroniskais aprīkojums veido līdz pat 70 % no visiem vidē nonākušajiem toksiskajiem atkritumiem.

Šobrīd tiek sašķiroti tikai 20 % no visa utilizējāmā elektroniskā aprīkojumam.

Katru gadu tiek izmestas vairāk nekā 50 miljonu tonnu elektroiekārtu…

…vairāk nekā 38 miljardu EUR vērtībā.

Kādēļ ir vērts izmantot Lenovo aprīkojuma atpirkšanas pakalpojumu?

  • Viss neizmantojamais un novecojušais aprīkojums tiek no jūsu uzņēmuma savākts un droši aizvests.
  • Tiek pārbaudīts, kādu aprīkojumu iespējams izmantot atkārtoti un kādus komponentus iespējams izmantot citu ierīču izgatavošanā.
  • Tiek nodrošināta atbilstoša atkritumu šķirošana, ievērojot augstākos standartus.
  • Visi iekārtās esošie dati tiek drošā veidā izdzēsti.
  • Tiek atsūtīta izsmeļoša atskaite par visiem sniegtajiem pakalpojumiem .
  • Par iekārtu, kuru iespējams izmantot atkārtoti, saņemat naudu.
  • Šis pakalpojums iekļauj jebkura ražotāja aprīkojumu (datori, monitori, viedtālruņi).

Kā notiek Lenovo aprīkojuma atpirkšanas pakalpojuma sniegšana?

Aizpildāt Lenovo pieprasījuma veidlapu, kurā norādāt atpirkšanai paredzētās iekārtas (vismaz 30 gab. ES, ne mazāk kā 50 gab. citās valstīs)

Lenovo produktu vērtības novērtējumu jūs saņemsiet septiņu darba dienu laikā.

Ja piedāvājums jūs apmierina, parakstāt vienošanos un saņemat īpašu, aprīkojuma transportēšanai paredzētu tvertni, kurā salikt šķirojamo aprīkojumu.

Visu aprīkojumusavāc speciālisti, to novērtē un apstiprina galējo cenu

Ievērojot jaunākos un progresīvākos drošības standartus, tiek izdzēsti visi iekārtās esošie dati.

90 dienu laikā saņemsiet izsmeļošu Lenovo atskaiti, kurā detalizēti aprakstīta visa pārbaudes gaita (savākšanas datums, sērijas numuri, defekti vai trūkstošās daļas), un sertifikātu, kas apliecina jūsu datu drošu izdzēšanu no iekārtas.

30 dienu laikā no Lenovo saņemsiet piedāvājumā norādīto naudas summu

Sazināties

Izmantojiet iespēju drošā veidā atjaunināt savu tehnisko aprīkojumu. Sazinieties ar Lenovo un iesniedziet savas iekārtas pieprasījumu.