Accidental Damage Protection

Accidental Damage Protection

Ierīces apdrošināšana pret negaidītiem “piedzīvojumiem”.

Ja vajadzētu nosaukt aktīvu un ambiciozu cilvēku visvairāk demotivējošu faktoru, tad tas būtu pārāk vecs, pārāk lēns vai nestrādājošs dators. Un vēl – netīši sasista vai ar rīta kafiju ofisā aplieta klaviatūra.

“Accidental Damage Protection” – Lenovo oficiālo servisa partneru apdrošināšanas piedāvājums, kas aizsargā klientu Think produktus no negaidītiem izaicinājumiem, tādiem kā:

Nejauša ierīces nokrišana;

Ierīces apliešana ar šķidrumu;

Ekrāna saplīšana;

Bojājumi elektrības sprieguma svārstību dēļ;

Struktūras bojājumi, kas radušies, ierīci lietojot paredzētajam mērķim.

Pakalpojuma sniegšanas periodā apdrošināšana ir spēkā neierobežotu apdrošināšanas gadījumu skaitu.

Apdrošināšana spēkā neierobežotu apdrošināšanas gadījumu skaitu visā pakalpojuma sniegšanas periodā, t.i., 3 gadus.

Lietotāja ieguvumi no apdrošināšanas

Accidental Damage Protection – racionāla un vērtīga izvēle.

VISS VIENUVIET

Ierīces remontu veic tie paši servisa centri, kuri izpilda ierīces garantijas remontu (IBM, ATEA Latvia, Capital)

NEKĀDU PAPILDU NOSACĪJUMU

Ierīces sabojāšanas gadījumā netiek piemērots pašrisks

NEKĀDU PAPILDU IZDEVUMU

Pilnīgi tiek novērsti izdevumi, kuri varētu rasties neparedzētu iemeslu dēļ, netīšām darba laikā sabojājot ierīci

JAUNUMS – ADP One!

“Accidental Damage Protection” One versija paredzēta profesionālim, kam patīk apdrošināties, bet kurš tomēr ir piesardzīgs. ADP One versija sniedz tos pašus ieguvumus, kādus nodrošina parastā apdrošināšanas pakete, tomēr lietotājs var reģistrēt tikai vienu nejaušu bojājumu aizsardzības gadījumu vienā seguma periodā (3 gadi).

Accidental Damage Protection One versiju var izmantot visi Think produktu lietotāji, kuru Think sērijas produktam ir trīs gadu Depot, OnSite vai Premier pamatgarantija.