Õnnetusjuhtumikindlus Accidental Damage Protection

Õnnetusjuhtumikindlus Accidental Damage Protection

Seadmete kindlustus juhuslike kahjustuste vastu

Tegusa ja ambitsioonika inimese jaoks on kindlasti kõige suuremaks motivatsioonitapjaks liiga vana, liiga aeglane või rikkis arvuti. Sarnaselt mõjub ka juhuslikult purunenud või hommikukohviga üle valatud klaviatuur.

Õnnetusjuhtumikindlustus Accidental Damage Protection on Lenovo ametlike teeninduspartnerite poolt pakutav kindlustuskaitse, mis kaitseb klientide Thinki sarja tooteid järgmiste ootamatute probleemide eest.

Seadme juhuslik mahakukkumine

Seadme vedelikukahjustus

Ekraani purunemine

Elektripinge kõikumisest tingitud rikked

Struktuursed rikked seadme eesmärgipärasel kasutamisel

Kindlustusperioodi ajal kehtib kindlustus piiramatule arvule juhtumitele.

Kindlustus kehtib piiramatu arvu juhtumite puhul kogu kindlustusperioodi vältel, st 3 aastat.

Kindlustuse kasu tarbijale

Õnnetusjuhtumikindlustus Accidental Damage Protection – ratsionaalne ja kasulik valik

KÕIK ÜHEST KOHAST

Seadmete remonti teostavad samad teeninduskeskused, mis teevad ka nende garantiiremonti (IBM, ATEA Eesti).

EI MINGEID LISATINGIMUSI

Seadme kahjustumise korral omavastutus puudub.

EI MINGEID LISAKULUSID

Välistab täielikult võimalikud kulud, mis tulenevad seadme ettenägematust juhuslikust kahjustusest töö ajal.

UUDIS – ADP One!

Õnnetusjuhtumikindlustuse versioon Accidental Damage Protection One on mõeldud kindlustust soovivale, kuid ettevaatlikule professionaalile. ADP One pakub põhimõtteliselt samu tingimusi kui tavaline kindlustuspakett, kuid kasutaja saab registreerida ainult ühe juhusliku kahju kaitse intsidendi kindlustusperioodi (3 aasta) kohta.

Versiooni Accidental Damage Protection One võivad kasutada kõik Thinki tootesarja toodete kasutajad, kelle seadmele kehtib kolmeaastane põhigarantii, kohapealse teenindusega garantii (Depot, Onsite, Premier).