CO2 Offset teenus – lihtsamaks CO2 emissiooni kontrolliks ja haldamiseks.

Usume, et jätkusuutlikkus on lõputu teekond ja kliimamuutus on selle sajandi üks suurimaid väljakutseid. Meie kohustused partnerite ees ei piirdu kvaliteetsete toodete tootmisega. Üheskoos püüame jätta maailma enda järel veidi ilusamaks. Selleks oleme loonud ettevõtetele teenuse, mis võimaldab vähendada seadmete tootmise, transportimise ja kasutamise ajal tekkivat süsinikdioksiidi heidet.

CO2 emissiooni kompenseerimine (CO2 offset) on juhtiv jätkusuutlikkuslahendus maailmas!

Koostöös ÜRO-ga oleme välja töötanud äritegevuse mehhanismi, millega kompenseeritakse erinevate seadmete negatiivset keskkonnamõju.

Kõik kogutud vahendid suunatakse ÜRO kliimamuutustega võitlevate algatuste toetamiseks ja loodushoiuks.

Taastuvenergia on Lenovo jaoks oluline. Aitame kaasa ÜRO algatustele päikese-, tuule- ja bioelektrijaamade arendamiseks.

KUIDAS?

TELLIMUS

Lenovo toodete tellimisel pöörake tähelepanu sellele, et seadme riistvarakonfiguratsioonis oleks CO2 emissiooni kompenseerimine. Kui seda pole, siis võtke ühendust oma Lenovo halduriga ja uurige võimalusi selle lisamiseks.

ROHEPRIORITEET

Toodete tellimisel saate valida ühe ÜRO kliimamuutustega võitlemise algatuse, millesse soovite investeerida. Kui te ei oska ise valida, teeb Lenovo valiku teie eest.

KOMPENSATSIOON

Kui tooted on tellitud ja valmis, teavitab Lenovo teid hüvitatava emissiooni suurusest.

SERTIFIKAAT

Lenovo CO2 emissiooni kompenseerimise partner viib protsessi lõpule ja annab organisatsioonile ainulaadse elektroonilise sertifikaadi, mis kinnitab kompensatsiooni fakti ja selle suurust.

MIKS?

REAALNE

CO2 kompenseerimise mehhanism töötab, kuna see on seadme ostuprotsessi sujuvalt integreeritud.

TEADUSLIKULT PÕHJENDATUD

Oleme välja töötanud iga toote CO2 emissiooni arvestamise metoodika, mis võimaldab täpselt hinnata viie aasta jooksul tehases tootmise, transpordi ja töö käigus tekkinud süsinikdioksiidi kogust.

UNIKAALNE

CO2 kompenseerimine – maailma jätkusuutlike lahenduste esirinnas ja ainulaadne turul, kuna CO2 kompensatsioon on otseselt seotud tootega.

SERTIFITSEERITUD

Iga seadme või seadmete grupi ostmisel luuakse ametlik elektrooniline sertifikaat, mis on juriidiline dokument ja tõendab organisatsiooni panust kliimamuutuste vastasesse võitlusesse ja mida saab kasutada organisatsiooni jätkusuutlikkuse aruannetes.

PAINDLIK

Vajadusel saab CO2 kompenseerimise teenuse aktiveerida ka seadmete jaoks, mille olete varem ostnud, kuid mitte vanematele kui kolm aastat.

Keskkonnamõjude vähendamine on meie põlvkonna jaoks esmatähtis.

Teel jätkusuutlikkuse poole oleme liitlased, mistõttu on kõik Lenovo partnerid ka ametlikud CO2 kompenseerimise teenuste pakkujad.

Uusi seadmeid valides kontrollige alati, kas nendega kaasneb CO2 kompenseerimise teenus. Kui olete seadmed ostnud varem ja soovite teenuse aktiveerida, võtke ühendust oma partneriga.

CO2 kompenseerimise protsess

Sõltuvalt seadme tehnilistest omadustest ja tekkivatest heitmetest pakub Lenovo 500, 1000, 1500 kg CO2 kompenseerimise plaane.

Näiteks Lenovo X1 Carboni (9. põlvkond) tootmisel, transportimisel ja kasutamisel 5 aasta jooksul tekib 504 kg CO2. Lenovo hüvitab keskkonnahoiu eesmärgil 1000 kg CO2 emissiooni.

Kõik teenuse eest kogutud vahendid suunatakse selliste ÜRO kliimamuutustega võitlemise algatuste toetamisse, mis on keskendunud tuule-, päikese- ja bioelektrijaamade arendamisele.

Toodete täpsed parameetrid on ametlikult kättesaadavad. Rohkem teavet leiate www.lenovo.com.